23.06.2024

ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2021 г. 611.18 KB
Доклад за дейността на ОД”Земеделие”- гр.Хасково за периода 1 януари – 31 декември 2021г. 186.27 KB
Доклад за дейността на ОД”Земеделие”- гр.Хасково за периода 1 януари – 31 декември 2020г. 90.04 KB
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието- Аграрен докалд 2021г. 3.66 MB
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието- Аграрен докалд 2020г. 3.95 MB
Доклад за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция"Земеделие" - Хасково за 2019г. 479.39 KB
Предоставяне на информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 от ОДЗ-Хасково. 27.36 KB
Доклад за дейността на ОД”Земеделие”- гр.Хасково за периода 1 януари – 31 декември 2019г. 1.12 MB
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието-Аграрен доклад 2019 3.75 MB
Аграрен доклад 2018 3.94 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg