25.04.2024

Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ -ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020. ИНВЕСТИЦИОННИ И КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ- ПРИЕМИ 2020. 3.32 MB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ -Държавните помощи в сектор Земеделие – 2020 г. 386.07 KB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ - Нови моменти в законодателството в сектор Животновъдство. 7.01 MB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ -ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ-изменения за Кампания 2020. 4.91 MB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ - Бъдещата ОСП. 1.08 MB
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 3.52 MB
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България 2014-2018 211.94 KB
Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ за периода 2014-2018 г. 319.00 KB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2017 г. 574.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg