РЕГИСТЪР на декларации по чл. 49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията на служителите от ОД "Земеделие" - Хасково - 2024 година 12.55 KB
Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК на служителите от ОДЗ - Хасково 1.76 MB
Декларация за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК на служителите от ОДЗ - Хасково 305.70 KB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково 1.21 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково 457.00 KB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2023 г. 12.11 MB
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ХАСКОВО, НЕПОДАЛИ В СРОК (до 15.05.2023 год.) ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ 68.15 KB
РЕГИСТЪР на декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите от ОД "Земеделие" - Хасково - 2023 година 14.22 KB
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ 17.93 KB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2022 - 2023 г. 3.17 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg