Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Процедури по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за 2022-2023 година
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Септември
Стрелча
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Септември
Стрелча
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Пазарджик
Панагюрище
Стрелча
Септември
Белово
Лесичово
Пещера
Брацигово
Велинград
Сърница
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Пазарджик
Панагюрище
Стрелча
Септември
Белово
Лесичово
Пещера
Брацигово
Велинград
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Електронен регистър на розопроизводителите
Регистър на розопроизводителите
Регистър на розопреработвателите
Регистър на собствениците на обекти
Регистър на насажденията

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 341"

      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване