27.02.2024


Обявление за заседанията на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2019/2020 г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово 20.18 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 259.17 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 103.25 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 78.57 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 116.49 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 451.71 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 84.85 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Лозен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 105.93 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 123.28 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Злокучене, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 93.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183