новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 29.11.2021 г.
  Важно! До земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни!
  прочети >>
 • 04.11.2021 г.
  Стопаните могат да кандидатстват в 249 общински служби по земеделие по схемата за Ковид-19
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от проведена трета тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-272/16.11.2021 г., 92.00 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец януари 2022 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 128.24 KB
Уведомление до "Агритек семена" ЕООД с. Пищигово с управител Кадир Хан Текджан 63.41 KB
П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-267/27.10.2021 г. 97.00 KB
Покана оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценка: - на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик. - на имот с идентификатор 39428.18.217 по КККР на с. Крали Марко, общ.Пазарджик, обл. Пазарджик. 76.98 KB
Съобщение, във връзка с подаване на декларации по реда на Наредба № 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърносрок до 03-ти декември 2021 година 31.91 KB
Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти, за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик 77.00 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец декември 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 136.08 KB
Списъци на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на трета тръжна сесия за стопанската 2021/22 г. в Област Пазарджик 42.67 KB
Заповед РД-04-272/16.11.2021 г. за откриване процедура за провеждането на търг (трета тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване, за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 32.90 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № ПО-10-9/25.11.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 42.02 KB
Решение № ПО-10-8/14.10.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 47.21 KB
Решение № ПО-10-7/24.08.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 36.17 KB
Решение № ПО-10-6/29.07.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 44.08 KB
Решение № ПО-10-5/10.06.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 41.95 KB
Решение № ПО-10-4/28.04.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 53.05 KB
Решение № ПО-10-3/25.03.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.33 KB
Решение № ПО-10-2/11.02.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 46.06 KB
Решение № ПО-10-5/03.09.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 35.17 KB
Решение № ПО-10-4/27.07.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.30 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 298"

Електронни услуги      

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги