новини
 • 06.08.2021 г.
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 • 29.07.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 13.07.2021 г.
  ОБЯВЛЕНИЕ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 69 ОТ ППЗСПЗЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 37В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-170/23.07.2021 г., публикувана във в. “Знаме”, бр.30/30.07.2021 г 131.00 KB
Подаване на декларации за складовата наличност от зърно към 31 автуст 2021 г. (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 29.45 KB
Покана за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 81.94 KB
Съобщение за изготвен помощен план на ползвателите и бившите собственици на зоната по параграф 4 от ПЗРЗСПЗЗ за с. Бяга, община Брацигово 143.73 KB
Съобщение за изготвен помощен план на ползвателите и бившите собственици на зоната по параграф 4 от ПРЗ с. Црънча 392.60 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец септември 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 184.60 KB
Списък на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на втора тръжна сесия за стопанската 2021/22 г. за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техните смески в област Пазарджик 43.61 KB
Заповед № РД-04-181/05.08.2021 г за откриване на процедура за провеждането на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване, за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 32.32 KB
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ГРАФИЧНАТА ЧАСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ 71.95 KB
Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарна оценка за ПИ 47559.24.247- с. Медени поляни 76.82 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № ПО-10-7/24.08.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 36.17 KB
Решение № ПО-10-6/29.07.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 44.08 KB
Решение № ПО-10-5/10.06.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 41.95 KB
Решение № ПО-10-4/28.04.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 53.05 KB
Решение № ПО-10-3/25.03.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.33 KB
Решение № ПО-10-2/11.02.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 46.06 KB
Решение № ПО-10-5/03.09.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 35.17 KB
Решение № ПО-10-4/27.07.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.30 KB
Решение № ПО-10-3/11.06.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 37.09 KB
Решение № ПО-10-2/23.04.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 47.93 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 295"