новини
 • 10.03.2021 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г
  прочети >>
 • 19.02.2021 г.
  Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021
  прочети >>
 • 11.01.2021 г.
  Актуално за пчеларите. Регистрация и използване на ЕПОРД
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец май 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 154.16 KB
Покана за избор на фирма изпълнител на технически дейности за възлагане на услуга с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР) за съдебен район Пазарджик, община Лесичово, землище Лесичово 76.27 KB
Съобщение за изготвен помощен план на ползвателите и бившите собственици на зоната по параграф 4 от ПРЗ с. Црънча 392.60 KB
Важно! В СРОК ДО 05-ТИ АПРИЛ 2021 ГОДИНА: 1. Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 2.Предприятията за преработка на зърно следва да подадат в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие (Приложение 7 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 60.00 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец април 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 129.23 KB
Заповед РД 46-86/24.02.2021г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година на територията на област Пазарджик 129.05 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 година, на територията на област ПАЗАРДЖИК 53.00 KB
Важно! В срок до 03-ти март 2021 година Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 28.90 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец март 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 138.26 KB
Актуално! Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2019/2020 година в Област Пазарджик 17.53 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № ПО-10-3/25.03.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.33 KB
Решение № ПО-10-2/11.02.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 46.06 KB
Решение № ПО-10-5/03.09.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 35.17 KB
Решение № ПО-10-4/27.07.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.30 KB
Решение № ПО-10-3/11.06.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 37.09 KB
Решение № ПО-10-2/23.04.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 47.93 KB
Решение № ПО-10-1/30.01.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 89.00 KB
Решение № ПО-10-10/19.12.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 87.50 KB
Решение № ПО-10-9/27.11.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 77.50 KB
Решение № ПО-10-8/31.10.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 74.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 290"

                    

           


Изложение Подкрепяме българското в гр. Пазарджик