новини
 • 19.02.2021 г.
  Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021
  прочети >>
 • 11.01.2021 г.
  Актуално за пчеларите. Регистрация и използване на ЕПОРД
  прочети >>
 • 04.01.2021 г.
  БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ "ПАЗАРДЖИК"
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД 46-86/24.02.2021г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година на територията на област Пазарджик 129.05 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 година, на територията на област ПАЗАРДЖИК 53.00 KB
Важно! В срок до 03-ти март 2021 година Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 50 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение 2 от Наредба № 23/29.12.2015 г.). 28.90 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец март 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 138.26 KB
Актуално! Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2019/2020 година в Област Пазарджик 17.53 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец февруари 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 145.87 KB
График за годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец януари 2021 г. - ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 127.24 KB
Протокол от проведена трета тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04-891/03.11.2020 г., публикувана във в. “Знаме” бр.41/06.11.2020 г. 78.50 KB
Заповед № РД46-409/18.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която министърът на земеделието, храните и горите не одобрява Протокол от 23.07.2018 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9 във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗСПЗЗ, в бившия стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-06-147/19.07.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик 531.58 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие”гр. Пазарджик № РД-04-889/03.11.2020 г., публикувана във в. “Знаме”, бр.41/06.11.2020 г. 73.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № ПО-10-2/11.02.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 46.06 KB
Решение № ПО-10-5/03.09.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 35.17 KB
Решение № ПО-10-4/27.07.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 38.30 KB
Решение № ПО-10-3/11.06.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 37.09 KB
Решение № ПО-10-2/23.04.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 47.93 KB
Решение № ПО-10-1/30.01.2020 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 89.00 KB
Решение № ПО-10-10/19.12.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 87.50 KB
Решение № ПО-10-9/27.11.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 77.50 KB
Решение № ПО-10-8/31.10.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 74.00 KB
Решение № ПО-10-7/19.09.2019 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 91.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 290"

                    

           


Изложение Подкрепяме българското в гр. Пазарджик