Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. 6.46 MB
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2019 г. 6.78 MB
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 г. 4.69 MB
Али Кундьов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 60.69 KB
Ангел Паунов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 61.93 KB
Анета Александрова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 62.92 KB
Ашки Крантева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 61.74 KB
Биляна Хаджиева - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 70.29 KB
Бранимир Маринов - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 76.89 KB
Валентина Маврова - Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 71.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 340"

      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване