16.07.2024


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2023 Г. 191.12 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2022 Г. 170.60 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2021 Г. 179.99 KB
Годишен отчет за изпълнение на плана по чл.12, чл.23 и чл.63 от Закона за енергийната ефективност за 2021 г. за Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик 80.00 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2020 Г. 217.77 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2019 Г. 239.32 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2018 Г. 424.00 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2017 Г. 476.00 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2016 Г. 357.00 KB
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2015 Г. 289.50 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване