12.06.2024


Заповед №РД-06-146/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Цар Асен, община Пазарджик за стопанската 2013/2014г. 1.63 MB
Средно годишно рентно плащане за землищата и общините в област Пазарджик, регламентирано в §2е от ДР на ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012г. 242.50 KB
Заповед №РД-06-154/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Свобода, община Стрелча за стопанската 2013/2014г. 1.53 MB
Заповед №РД-06-152/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване, с начин на трайно ползване "оризища", в землище Мало Конаре, община Пазарджик за стопанската 2013/2014г. 1.13 MB
Заповед №РД-06-153/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Овчеполци, община Пазарджик за стопанската 2013/2014г. 4.68 MB
Заповед №РД-06-151/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Синитово, община Пазарджик за стопанската 2013/2014г. 3.42 MB
Заповед №РД-06-150/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване, с начин на трайно ползване "ниви", в землище Мало Конаре, община Пазарджик за стопанската 2013/2014г. 2.72 MB
Заповед №РД-06-149/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Щърково, община Лесичово за стопанската 2013/2014г. 2.95 MB
Заповед №РД-06-148/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Калугерово, община Лесичово за стопанската 2013/2014г. 976.00 KB
Заповед №РД-06-147/31.10.2013г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Гелеменово, община Пазарджик за стопанската 2013/2014г. 965.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване