25.04.2024


   Паметник

  

   Област Пазарджик се намира в западната част на Горнотракийската низина, в Южен Централен район и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска области. Площта  на областта възлиза на 4 458 кв.км, което представлява 4% от общата територия на страната.

    В административно отношение Пазарджишка област се нарежда на 8-мо място в страната с над 317 хиляди жители, което представлява 3.8% от населението на страната. Населените места са 140, разпределени в 11 общини.

    Релефът е разнообразен - от равнинен до планински.

    Климатът е преходно-континентален.

    Валежите се характеризират с  пролетно-есенен максимум и зимно-летен минимум.

    Главната отточна река на региона е река Марица с нейните притоци: Тополница, Луда Яна, Яденица и Чепинска река. Най-големи са язовирите Батак, Белмекен, Широка поляна и Тополница. Те се използват за добив на електрическа енергия и за напояване.

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване