21.02.2024


Актуално! Актуален образец на анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани 2023 г. 355.75 KB
Актуално! Актуален образец на анкетна карта за регистрация на земеделски стопани 2023 г. 171.39 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника 103.00 KB
Образец на декларация за съгласие за обработване на лични данни 35.00 KB
Показатели по бюджета на ОД "Земеделие" Пазарджик за 2022 г. 278.40 KB
Обяснителна записка, във връзка с изразходваните средства за предотвратяване на разпространението на COVID-19 от ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик за 2022 г. 72.50 KB
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ОДЗ ПАЗАРДЖИК ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2022 Г." 104.00 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_4 за 64 bit операционна система 710.23 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_4 за 32 bit операционна система 674.50 KB
ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 62.72 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване