15.06.2024


Важно! Образци на заявление (Образец – Приложение № 1), на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ, издавано от Областна дирекция „Земеделие“ (Образец-Приложение № 2А); на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за отказ за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6, изречение второ от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 4А) и на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за прекратяване на административно производство за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 5 от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 5А) 584.32 KB
Важно! Заповед № РД46-76/01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните са одобрени образци на заявление (Образец – Приложение № 1), на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ, издавано от Областна дирекция „Земеделие“ (Образец-Приложение № 2А); на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за отказ за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 6, изречение второ от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 4А) и на заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за прекратяване на административно производство за издаване на удостоверение по реда на чл. 24б, ал. 5 от ЗОЗЗ (Образец - Приложение № 5А) 114.73 KB
Актуално! Актуален образец на анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани 2023 г. 355.75 KB
Актуално! Актуален образец на анкетна карта за регистрация на земеделски стопани 2023 г. 171.39 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника 103.00 KB
Образец на декларация за съгласие за обработване на лични данни 35.00 KB
Показатели по бюджета на ОД "Земеделие" Пазарджик за 2022 г. 278.40 KB
Обяснителна записка, във връзка с изразходваните средства за предотвратяване на разпространението на COVID-19 от ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик за 2022 г. 72.50 KB
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ОДЗ ПАЗАРДЖИК ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2022 Г." 104.00 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_4 за 64 bit операционна система 710.23 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване