07.02.2023


Образец на декларация за съгласие за обработване на лични данни 35.00 KB
Показатели по бюджета на ОД "Земеделие" Пазарджик за 2022 г. 278.40 KB
Обяснителна записка, във връзка с изразходваните средства за предотвратяване на разпространението на COVID-19 от ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик за 2022 г. 72.50 KB
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ОДЗ ПАЗАРДЖИК ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2022 Г." 104.00 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_4 за 64 bit операционна система 710.23 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_4 за 32 bit операционна система 674.50 KB
ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 62.72 KB
Показатели по Бюджета за 2021 г. на ОДЗ Пазарджик 91.56 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от Областна дирекция ,,Земеделие“ – Пaзарджик 18.88 KB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 109.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------    

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване