12.07.2024


Покана за извършване на технически дейности за поддържане на КВС, за землище Лесичово, община Лесичово 76.27 KB
ДОГОВОР от 04.01.2016г. между ОД "Земеделие" - Пазарджик и "Петрол" АД с предмет "Доставка чрез закупуване на течни горива за моторни превозни средства - бензин, дизелово гориво и ГАЗ пропан-бутан за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик и общинските служби по земеделие към нея 571.08 KB
Документи във връзка с публична покана №9023234/03.12.2013г. 164.77 KB
Документи, във връзка с Публична покана № 9009031/22.11.2012г. 85.55 KB
Публична покана №9023440/05.12.2013г., публикувана на сайта на АОП за закупуване на един брой неупотребяван лек автомобил 4х4 НИВА 2121 982.89 KB
Документи във връка с публична покана №9023440/05.12.2013г. 140.45 KB
Документи, във връзка с Публична покана № 9008956/21.11.2012г. 132.04 KB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9009031/22.11.2012г., публикувана на сайта на АОП за закупуване на неупотребяван, високопроходим автомобил 191.29 KB
Документи във връзка с публична покана №9023208/03.12.2013г. 137.60 KB
Публична покана №9023208/03.12.2013г. , публикувана на сайта на АОП за възлагане на обществена поръчка за закупуване на горива 1.39 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване