27.05.2022


 Информация за връзка: 


Стая

Длъжност

Име, фамилия

Служебен

 телефон

7

 Директор

 Милена Вълчинова

034/443183

 

Главна дирекция "Аграрно развитие"

9

 Главен Директор

 Георги Бабачев

034/441845

4

 Главен експерт

 Таня Овчарова

034/443581

4

 Главен експерт

 Цветанка Хугасян

034/443581

4

 Старши експерт 

 Теодора Милева

034/443581

 

 Старши  експерт 

 Виолета Георгиева

034/444518

 

 Старши експерт 

 Христина Попова

034/444518

 

 Младши експерт 

 Антония Гечева

034/444518

1

 Главен експерт 

 Валентина Маврова

034/443183

1

Главен експерт

 Бранимир Маринов

034/443183

 Главен инспектор КТИ

 Инж. Иван Газепов

0889000905

 Главен инспектор КТИ

 Инж. Илиян Божков

0884362039

 

Дирекция “Административно-правно, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”

10

 Директор

 Кръстьо Костадинов

0882016693

   11
 Главен счетоводител  Галя Стойчева
   034/441509

11

 Старши експерт-счетоводител

 Анета Александрова

034/441509

8

  Главен експерт   Христина Мърхова

  0882882478

7

 Старши експерт - деловодител

 Катерина Шикирова

034/443183

 Иван Стойчев

 Иван Стойчев

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Електронни услуги      

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги