29.05.2024


Декларация за преработеното количество зърно - подава се в края на всяко тримесечие от мелниците, включително оризовите, предприятията и цеховете за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивните предприятия, спиртоварните, пивоварните и предприятията за пакетиране на зърно и зърнени продукти. 03.12.2019 36.50 KB
Декларация за произведените количества оризoва арпа по видове - Приложение 4 - подава се към края на м. ноември 37.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за запасите от ориз по видове, налични при земеделските производители 46.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за запасите от ориз по видове, налични при земеделските производители 36.00 KB
Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно 27.50 KB
Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, изменена от 29 ноември 2019 г. 406.55 KB
Декларация за количеството произведено зърно от площи над 5 дка - Приложение 3 - Земеделските производители подават ежегодно в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за количеството произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок до: 1. 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица; 2. 30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа 37.00 KB
Декларация за местата за съхранение и наличното количество зърно в тях - Приложение 2 - подава се към края на всеки месец 39.50 KB
Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно ДВ 8 от 29 януари 2016 1.81 MB
Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 15.02.2019 698.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване