22.07.2024


Отчет за касово изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" за четвъртото тримесечие на 2023 година 491.93 KB
Отчет за касово изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" за третото тримесечие на 2023 година 500.44 KB
Отчет за касово изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" за второто тримесечие на 2023 година 493.67 KB
Отчет за касово изпълнение на бюджета на Областна дирекция "Земеделие" за първото тримесечие на 2023 година 483.63 KB
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ОДЗ ПАЗАРДЖИК ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2022 Г." ЗА ПЕРИОДА 1.1.2022 - 30.4.2022Г. 104.00 KB
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ОДЗ ПАЗАРДЖИК ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2022 Г." ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г. 74.11 KB
Разходи ОДЗ Пазарджик 01.- 04.2019 г. 21.02 KB
Разходи ОДЗ Пазарджик 01.2019 г. 15.50 KB
Разходи ОДЗ Пазарджик - 2018 година 26.97 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване