25.04.2024


община Стрелча Заповед №РД-06-103/27.04.2015г. за разпределяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землище Блатница, община Стрелча за стопанската 2014/2015г. 87.50 KB
Заповед №РД-06-266/24.10.2014г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Црънча, община Пазарджик за стопанската 2014/2015г. 1.68 MB
община Стрелча Заповед №РД-06-102/27.04.2015г. за разпределяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землище Дюлево, община Стрелча за стопанската 2014/2015г. 370.00 KB
Заповед №РД-06-217/30.09.2014г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Елшица, община Панагюрище за стопанската 2014/2015г. 1.84 MB
община Пазарджик Заповед №РД-06-99/27.04.2015г. за разпределяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землище Звъничево, община Пазарджик за стопанската 2014/2015г. 44.00 KB
община Пазарджик Заповед №РД-06-94/27.04.2015г. за разпределяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землище Сарая, община Пазарджик за стопанската 2014/2015г. 315.00 KB
Заповед №РД-06-267/24.10.2014г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Сестримо, община Белово за стопанската 2014/2015г. 520.00 KB
Заповед №РД-06-223/30.09.2014г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Левски, община Панагюрище за стопанската 2014/2015г. 2.17 MB
Заповед №РД-06-212/30.09.2014г. за разпределяне на масивите за ползване в землище Свобода, община Стрелча за стопанската 2014/2015г. 2.16 MB
община Панагюрище Заповед №РД-06-108/27.04.2015г. за разпределяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване, обработваеми земи, в землище Панагюрище, община Панагюрище за стопанската 2014/2015г. 43.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване