12.06.2024


Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността на длъжността: ,,Младши експерт“ в Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 36.54 KB
Списък с допуснатите кандидати до конкурс за ,,Младши експерт“ Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик, обявен със Заповед № РД-04-54/03.04.2024 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 63.18 KB
Списък с недопуснатите кандидати до конкурс за ,,Младши експерт“ Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик, обявен със Заповед №РД-04-54/03.04.2024 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 77.00 KB
Обявление за прекратяване на конкурс за длъжността ,,Началник“ на Общинска служба по Земеделие Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ в Областна Дирекция ,,Земеделие“ 62.56 KB
Обявявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността младши експерт в Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 127.32 KB
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността ,,Младши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Панагюрище, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 36.64 KB
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността ,,Старши експерт“ Дирекция,, Административно – правна, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ 36.26 KB
Система за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжността„Младши експерт “ в Общинска служба по Земеделие Панагюрище, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 65.95 KB
Система за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в Дирекция ,,Административно – правна, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ в Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр. Пазарджик 65.83 KB
Списък с допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ,,Младши експерт“ в Общинска служба по Земеделие Панагюрище, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик 63.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване