01.12.2023


Покана за избор на правоспособно лице по ЗКИР за оцифряване на парцели от стопански двор на с.Дюлево, общ.Стрелча и изготвяне на проекти за изменения на съответните КККР 76.47 KB
Покана за избор на правоспособно лице по ЗКИР за отразяване на част от канал в КККР на с.Черногорово, общ.Пазарджик 76.37 KB
Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки 76.67 KB
Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността ,,Младши експерт“ ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик, обявен със Заповед РД-04-95/22.03.2021 г 36.98 KB
Система за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжност старши експерт в Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик,обявен със Заповед №РД-04-95/22.03.2021 г. 65.19 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, обявен със Заповед №РД-04-95/22.03.2021 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 78.50 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, обявен със Заповед №РД-04-95/22.03.2021 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 63.51 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността : - Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 102.95 KB
Покана за до оценители на недвижими имоти 52.69 KB
Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността ,,Старши експерт“ ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик, обявен със Заповед РД-04-8/14.01.2021 г. 35.86 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване