27.05.2024


Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 62.06 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 62.27 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността : - Старши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 75.78 KB
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ПАЗАРДЖИК , ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР.ПАЗАРДЖИК, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ,АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 16.27 KB
Списък с недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик 76.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик 61.97 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител конкурс за заемане на длъжността : - Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик 65.07 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Началник на Общинска служба по земеделие гр. Пещера 16.35 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник на ОСЗ гр. Пещера" 22.02.2019 70.00 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "Началник на ОСЗ гр. Пещера" 22.02.2019 70.00 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване