14.06.2024


ПРИЕТО оцифряване на ПАРЦЕЛИ в стопанските дворове на бившите ТКЗС-та в община СЕПТЕМВРИ 62.50 KB
ПРИЕТО оцифряване на ПАРЦЕЛИ в стопанските дворове на бившите ТКЗС-та в община Пазарджик 71.50 KB
ПРИЕТО оцифряване на ПАРЦЕЛИ в стопанските дворове на бившите ТКЗС-та в община ПАНАГЮРИЩЕ 59.00 KB
ПРИЕТО оцифряване на ПАРЦЕЛИ в стопанските дворове на бившите ТКЗС-та в община Стрелча 47.50 KB
Свободни имоти, обект на търга по чл. 37и , ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област ПАЗАРДЖИК 57.50 KB
Заповед №РД-06-373/28.10.2016г. за провеждането на търг (тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2016/2017 година за едногодишно отдаване на пасища, мери и ливади. 49.50 KB
ОДОБРЕНО оцифряване на ПАРЦЕЛИ в стопански двор местност „Малката ливада“ на бивше ТКЗС гр. Панагюрище 45.50 KB
ОДОБРЕНО оцифряване на ПАРЦЕЛИ в стопански двор на бивше ТКЗС „Азмака“ гр. Пазарджик 45.50 KB
ПРОТОКОЛ от проведена втора тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда 66.00 KB
Прието оцифряване на парцели в стопански двор в местността "Малката ливада" гр. Панагюрище и стопански двор "Мирянци-Азмака" гр.Пазарджик 49.00 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване