21.06.2024


Списък на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на първа тръжна сесия за едногодишно и многогодишно отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017/2018 г. 52.50 KB
Обявление ст. експерт - ст. счетоводител ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 78.00 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
Заявление за участие в конкурс 78.50 KB
П Р О Т О К О Л от проведена трета тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик №РД-06-382/11.11.2016 г., публикувана във в. “Знаме”, бр. 195/15.11.2016 г. 69.50 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие гр. Септември 70.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие гр. Септември 69.00 KB
Документи, необходими при кандидатстване за държавен служител 23.06 KB
Конкурс за старши експерт в Общинска служба по земеделие - гр. Септември 82.50 KB
П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик №РД-06-373/28.10.2016 г., публикувана във в. “Знаме”, бр.186/01.11.2016 г. 87.50 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване