08.12.2023


Заявление за участие в конкурс 78.50 KB
Конкурс за заемане на длъжностите : - Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик ; - Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ Общинска служба по Земеделие Септември 156.50 KB
Конкурс за Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 152.50 KB
Одобрен план на новобразувани имоти, отнасящ се за имот № 013028 по КВС на землище с. Пашови, общ. Велинград 44.50 KB
Приет план на новообразувани имоти, отнасящ се за имот № 013028 по КВС на землище с. Пашови, общ. Велинград 46.00 KB
ПОКАНА - Областна Дирекция ,,Земеделие“ – Пазарджик кани оценители на земеделски земи и трайни насаждения да представят оферта за оценки по пазарен механизъм за определяне на годишна арендна вноска /цена/ за сключване на 5 годишен аренден договор по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 67.50 KB
Търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2017/2018 година за отглеждане на едногодишни полски култури /за едногодишно и многогодишно отдаване/. 49.50 KB
Списък на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на първа тръжна сесия за едногодишно и многогодишно отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017/2018 г. 52.50 KB
Обявление ст. експерт - ст. счетоводител ОД "Земеделие" гр. Пазарджик 78.00 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване