13.04.2024


Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 71.00 KB
Конкурс за заемане на длъжността Старши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 81.00 KB
Конкурс за заемане на длъжността Старши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 72.00 KB
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, Главна дирекция "Аграрно развитие" 12.63 KB
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР.ПАЗАРДЖИК, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ,АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.СЕПТЕМВРИ И ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПАЗАРДЖИК 13.11 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 72.00 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжностите Младши експерт в Общинска служба по ,,Земеделие“ гр.Пазарджик и Младши експерт в Общинска служба по ,,Земеделие“ гр. Септември 72.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжностите Младши експерт в Общинска служба по ,,Земеделие“ гр.Пазарджик и Общинска служба по ,,Земеделие“ гр. Септември 90.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 80.50 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване