24.06.2024


Търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури /за едногодишно и многогодишно отдаване/. 51.50 KB
Списък на земите от ДПФ, обект на търга, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена. 74.00 KB
Протоколаот търга за пасища, мери и ливади по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 98.00 KB
Одобрено оцифряване на стопански двор с. Розово и с. Равногор. 30.00 KB
ПРИЕТО ОЦИФРЯВАНЕ НА ПАРЦЕЛИ В СТОПАНСКИ ДВОР НА БИВШЕ ТКЗС С. РОЗОВО И С. РАВНОГОР 31.50 KB
Търг по чл. 37и , ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област ПАЗАРДЖИК 49.50 KB
Свободни имоти, обект на търга по чл. 37и , ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област ПАЗАРДЖИК 59.00 KB
Списък на допуснатите кандидати на конкурса за старши експерт в Общинска служба по земеделие, гр. Септември 71.00 KB
Списък на недопуснатите кандидати на конкурса за старши експерт в Общинска служба по земеделие, гр. Септември 69.00 KB
Писмо № ПО-03-841/03.04.2015 г. до Неделчо Иванов Недялков и Ивайло Димитров Пенев, управители на "Българско земеделско производство" ООД 689.44 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване