27.05.2022


Новини

 • 26.04.2022 г.
  До 20 май земеделските стопани кандидатстват за Ковид помощта
  прочети >>
 • 11.03.2022 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове" и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 29.11.2021 г.
  Важно! До земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни!
  прочети >>
 • 04.11.2021 г.
  Стопаните могат да кандидатстват в 249 общински служби по земеделие по схемата за Ковид-19
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 • 29.07.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 13.07.2021 г.
  ОБЯВЛЕНИЕ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 69 ОТ ППЗСПЗЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 37В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г
  прочети >>
 • 11.06.2021 г.
  Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта
  прочети >>
 • 18.05.2021 г.
  От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


Електронни услуги      

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги