08.12.2023


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ПАЗАРДЖИК , ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР.ПАЗАРДЖИК, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ,АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 16.27 KB
Списък с недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик 76.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик 61.97 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител конкурс за заемане на длъжността : - Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ Общинска служба по Земеделие гр.Пазарджик 65.07 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Началник на Общинска служба по земеделие гр. Пещера 16.35 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник на ОСЗ гр. Пещера" 22.02.2019 70.00 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "Началник на ОСЗ гр. Пещера" 22.02.2019 70.00 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на „Началник на Общинска служба по земеделие“ гр. Пещера, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ към Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик 62.17 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Старши експерт в Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, Главна дирекция "Аграрно развитие" 77.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 78.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване