20.05.2024


Покана до оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти, за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 14619.400.38 по КККР на с. Гелеменово, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик 77.00 KB
Покана до оценители на недвижими имоти за представяне на оферта за изготвяне на пазарна оценка: на имот с идентификатор 15271.203.26 по КККР на с. Говедаре, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик и на имот с идентификатор 66439.13.71 по КККР на с. Симеоновец, общ.Септември, област Пазарджик 53.54 KB
Покана за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни насаждения от КНОБ 81.94 KB
Покана за избор на правоспособно лице по ЗКИР за оцифряване на парцели от стопански двор на с.Дюлево, общ.Стрелча и изготвяне на проекти за изменения на съответните КККР 76.47 KB
Покана за избор на правоспособно лице по ЗКИР за отразяване на част от канал в КККР на с.Черногорово, общ.Пазарджик 76.37 KB
Покана за избор на оценител за изготвяне на пазарни оценки 76.67 KB
Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността ,,Младши експерт“ ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик, обявен със Заповед РД-04-95/22.03.2021 г 36.98 KB
Система за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжност старши експерт в Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик,обявен със Заповед №РД-04-95/22.03.2021 г. 65.19 KB
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, обявен със Заповед №РД-04-95/22.03.2021 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 78.50 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността: Младши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“, обявен със Заповед №РД-04-95/22.03.2021 г. на Директора на ОДЗ Пазарджик 63.51 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване