01.12.2023


Информация за системата за определяне на резултатите от решаване на теста и мини-малния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжност старши експерт в Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик,обявен със Заповед №РД-04-8/14.01.2021 г. 89.64 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ст.експерт ГД ,,АР" 62.95 KB
Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността ст.експерт ГД ,,АР" 77.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността : - Старши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 103.85 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността : - Старши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 75.21 KB
Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността ,,Старши експерт“ ГД,,АР“ към ОДЗ Пазарджик, обявен със Заповед РД-04-797/31.08.2020 г. 15.52 KB
Информация за системата за определяне на резултатите от решаване на теста и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и допуснати до интервю за на конкурса за длъжност старши експерт в Областна Дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик,обявен със Заповед №РД-04-797/31.08.2020 г. 74.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 62.06 KB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в Областна Дирекция "Земеделие" град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 62.27 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността : - Старши експерт в Областна Дирекция Земеделие град Пазарджик, Главна Дирекция ,,Аграрно развитие“ 75.78 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg






      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване