24.07.2024


Информация за административната услуга ,,издаване на удостоверение за характеристика на имот, необходими за определяне на данъчна оценка на имота 17.92 KB
Разходи ОДЗ Пазарджик 01.- 04.2019 г. 21.02 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от Областна дирекция ,,Земеделие“ – Пaзарджик по Хартата на клиента. 40.50 KB
Номенклатура на делата със срокове за съхраняването им в Областните дирекции ,,Земеделие“, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите и утвърдена от председателя на Държавна агенция ,,Архиви“ на 14.03.2019 г. 1.29 MB
Вътрешни правила за организация на Административното обслужване в ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик 1.32 MB
А Н К Е Т Н А К А Р Т А ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2019 120.50 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v28_3 3.27 MB
Харта на клиента на ОД "Земеделие" - Пазарджик от 2019 г. 205.00 KB
Анкетен формуляр 2019 А3 134.20 KB
Анкетна карта 2019 А4 69.75 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване