24.07.2024


Разходи ОДЗ Пазарджик 01.2019 г. 15.50 KB
Ново! Разходи ОДЗ Пазарджик - 2018 26.97 KB
Актуално! Утвърден бюджет на ОДЗ гр. Пазарджик - 2019 г. 104.49 KB
Анализ на дейностите по обработване на личните данни в ОДЗ Пазарджик 111.50 KB
Правила за сключване на споразумения между ОДЗ Пазарджик и външни организации при извършване на обмен на лични данни 47.62 KB
Правила за информираност на субектите на лични данни и прозрачност при обработване на личните данни от ОДЗ Пазарджик 50.51 KB
План за прилагане на технически и оганизационни мерки за защита на личните данни в ОДЗ Пазарджик 48.67 KB
Оценка на въздействието на обработваните лични данни в регистрите и бази данни на ОДЗ Пазарджик 100.33 KB
Инструкция за технически и организационни мерки за осигуряване на защита на личните данни при тяхното събиране, обработване и съхраняване в ОДЗ Пазарджик 53.22 KB
Образец на заявление за участие в търг с на основание чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ за продажба на земеделска земя в бивш стопански двор на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ 37.77 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване