24.07.2024


СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР.ПАЗАРДЖИК 61.00 KB
Анкета за измерване на потребностите на потребителите на Областна дирекция "Земеделие" и териториалните и структури 23.47 KB
Заявление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди 36.00 KB
Заповед №РД-06-178/07.11.2014г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пазарджик, във връзка с правата на хората с увреждания 470.89 KB
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ 59.50 KB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за получаване на суми за имоти "бели петна" 40.50 KB
БАНКОВА СМЕТКА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 42.24 KB
Заявление за предоставяне на административна услуга 194.00 KB
ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК 43.21 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване