24.07.2024


Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_4 за 32 bit операционна система 674.50 KB
ПОЛИТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 62.72 KB
Показатели по Бюджета за 2021 г. на ОДЗ Пазарджик 91.56 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от Областна дирекция ,,Земеделие“ – Пaзарджик 18.88 KB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 109.10 KB
Показатели по бюджета на ОД "Земеделие" Пазарджик за 2020 г. 752.47 KB
Образци на документи по закона за маслодайната роза 360.17 KB
Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр zs_v29_1 и указания за попълване 1.79 MB
ЗЕМЛИЩА С ОДОБРЕНИ И ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ ЗА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 14.34 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПАЗАРДЖИК 253.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване