27.02.2024


Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 200.44 KB
Обява за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 202/2023 г. на територията на община Велинград 300.14 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Драгиново, община Велинград за стопанската 2022/2023 година 159.66 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Пашови, община Велинград за стопанската 2022/2023 година 159.69 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Велинград, община Велинград за стопанската 2022/2023 година 160.73 KB
ОБЯВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 12.34 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183