27.02.2024


Заповед № РД-06-265/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 73.50 KB
Заповед № РД-06-264/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 135.50 KB
Заповед № РД-06-262/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 99.50 KB
Заповед № РД-06-232/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 3.68 MB
Заповед № РД-06-231/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 1.48 MB
Заповед № РД-06-230/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 4.62 MB
Заповед № РД-06-229/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 3.56 MB
Заповед № РД-06-228/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 2.46 MB
График на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които ще ръководят сключването на споразуменията за стопанската 2017/2018 година в землищата на Община Панагюрище 34.00 KB
Заповеди за комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землищата на община Панагюрище 83.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183