04.03.2024


Годишен отчет за постъпилите през 2023 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Списък на основните категории информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция ,,Земеделие“ гр. Пазарджик за 2024 г. 206.34 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2022 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 11.13 KB
Заповед по чл.15 а ал.3 ЗДОИ за основните категории информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик за 2023 г. 154.00 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2021 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2020 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Заповед по чл.15 а ал.3 ЗДОИ за определяне на основните категории информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик за 2022г. 104.27 KB
Заповед чл.15 а ал.3 ЗДОИ за определяне на основните категории информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция ,,Земеделие“ Пазарджик за 2021 г. 76.68 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2019 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Заповед РД-04-88 /05.03.2020 г. на основание чл. 15а, ал.3 от Закона за достъп до обществената информация и във връзка с чл.3 ал.3 т.1 от Устройствения правилник на Областните Дирекции,,Земеделие“ 110.80 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183