17.08.2022


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПАЗАРДЖИК 138.00 KB
Приложение №1 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация 34.00 KB
Приложение №2 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 35.50 KB
Приложение №3 - Решение за достъп/отказ до обществена информация 79.50 KB
Приложение №4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация 29.50 KB
Приложение №5 - Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя 27.50 KB
Заповед №РД-06-37/21.02.2017г. , на основание 15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация и чл.3, ал.3 т.1 и чл.27 от устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" 313.46 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2015 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 37.50 KB
Годишен отчет за постъпилите през 2014 г. в ОД "Земеделие" - Пазарджик заявления за достъп до обществена информация 29.50 KB
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 120.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183