27.02.2024


Заповед за сключено споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Пещера, община Пещера, Област Пазарджик за календарната 2023 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 29.12.2022г. 191.96 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 28.09.2022г. 188.55 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 28.09.2022г. 175.40 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 28.09.2022г. 648.84 KB
ОБЯВА, ОТНОСНО ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО И КАПИТАН ДИМИТРИЕВО 57.11 KB
Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 202/2023 г. на територията на община Пещера 36.50 KB
Обява за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 202/2023 г. на територията на община Пещера 37.00 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Радилово, община Пещера 159.12 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пещера, община Пещера за стопанската 2022/2023 година 159.13 KB
Заповед за назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера за стопанската 2022/2023 година 159.09 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183