27.02.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор, община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2021 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ 353.30 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЧЛ.37, Ж, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2021г. 57.47 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор за календарната 2021 г. 79.35 KB
График на заседанията на комисиите за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ 35.00 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 246.35 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 103.82 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 84.09 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 94.98 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИТЕ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО 57.16 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА : ПЕЩЕРА,БЯГА,РАВНОГОР И КАПИТАН ДИМИТРИЕВО 57.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183