27.02.2024


Заповед на основание чл. 37 ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия за сключване споразумения за пасища, мери и ливади в землището на гр. Белово за календарната 2019 г. 406.17 KB
Заповед РД_06_300/27.09.2018 г. разпределение Аканджиево 2019 1.25 MB
Заповед РД_06_299/27.09.2018 г. разпределение Момина Клисура 2019 80.50 KB
Заповед РД_06_298/27.09.2018 г. разпределение Габровица 2019 132.00 KB
Заповед РД_06_297/27.09.2018 г. разпределение Мененкьово 2019 1.53 MB
Заповед РД_06_296/27.09.2018 г. споразумение Сестримо 2019 431.50 KB
Заповед РД_06_295/27.09.2018 г. разпределение Белово 2019 1.61 MB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.74 ОТ ППЗСПЗЗ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. В ЗЕМЛИЩАТА ОТ ОБЩИНИТЕ СЕПТЕМВРИ И БЕЛОВО 37.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2018/2019г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово 17.37 KB
Заповеди за комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землищата на община Белово 311.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183