04.03.2024


Заповед № РД-06-12/16.01.2017 г. по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за ,,ТРЕНД АГРО“ ООД, ЕИК 201525985 78.50 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие", съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за с. Смилец 89.00 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие", съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за с. Блатница 84.00 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие", съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за с. Дюлево 88.00 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие", съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за с. Свобода 94.00 KB
Заповед № РД-06-247/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 4.06 MB
Заповед № РД-06-235/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 1.89 MB
Заповед № РД-06-234/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 1.83 MB
Заповед № РД-06-233/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 3.86 MB
График на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които ще ръководят сключването на споразуменията за стопанската 2017/2018 година в землищата на Община Стрелча 31.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183