27.02.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Пещера, община Пещера, Област Пазарджик за календарната 2021 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 67.81 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЧЛ.37, Ж, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2021г. 57.47 KB
Заповед за комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на гр.Пещера, община Пещера за календарната 2021 г. 79.38 KB
График на заседанията на комисиите за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ 35.00 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2020/2020 година 84.09 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 94.02 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 561.50 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИТЕ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО 57.16 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА : ПЕЩЕРА,БЯГА,РАВНОГОР И КАПИТАН ДИМИТРИЕВО 57.10 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пещера, община Пещера за стопанската 2020/2021 г. 76.39 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183