27.02.2024


Заповед за изменение на Заповед РД-06-250/29.09.2017г. на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие“, поради явна фактическа грешка 771.50 KB
Заповед № РД-06-277/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 1.70 MB
Заповед № РД-06-252/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 553.00 KB
Заповед № РД-06-251/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 97.50 KB
Заповед № РД-06-250/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 2.33 MB
Заповед № РД-06-249/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 1.51 MB
Проект за разпределение на масиви за ползване по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ в землищата на с. Аканджиево и с. Мененкьово, община Белово за стопанската 2017/2018 година 34.50 KB
График на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които ще ръководят сключването на споразуменията за стопанската 2017/2018 година в землищата на общини Септември, Белово и Лесичово 50.00 KB
Заповеди за комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землищата на община Белово 82.00 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата на общини Септември, Белово и Лесичово 38.50 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183