27.02.2024


Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Дюлево , общ.Стрелча 276.93 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Дюлево , общ.Стрелча 106.02 KB
Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Смилец , общ.Стрелча 167.25 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Смилец , общ.Стрелча 106.03 KB
Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Блатница , общ.Стрелча 57.60 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Блатница , общ.Стрелча 105.45 KB
Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с.Свобода , общ.Стрелча 106.63 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с.Свобода , общ.Стрелча 106.94 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 245.22 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 411.05 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183