04.03.2024


Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 606.96 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 368.04 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 329.45 KB
Заповед за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 80.83 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 735.13 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 253.02 KB
Заповед за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик за стопанската 2019/2020г. 180.80 KB
Регистри и карти на масиви за ползване в землища на територията на община Панагюрище: с. Баня, с. Бъта, с. Поибрене и с. Попинци до 30.08.2019 г. 97.00 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Попинци, община Панагюрище, за стопанската 2019 -2020 г 75.08 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2019 -2020 г 74.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183