27.02.2024


Заповед за неразпределяне масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Септември, община Септември , Област Пазарджик за календарната 2022 година, по реда чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 85.57 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади в землището на гр. Септември за календарната 2022 г. 75.98 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 97.81 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 201.70 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 106.79 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Злокучене, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 112.93 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 423.36 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 467.29 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 245.12 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 85.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183