04.03.2024


Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Овчеполци, община Пазарджик 20-21 г. 111.93 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Величково, община Пазарджик 20-21 г. 110.04 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Юнаците, община Пазарджик 20-21 г. 109.01 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Добровница, община Пазарджик 20-21 г. 109.17 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Синитово, община Пазарджик 20-21 г. 116.66 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Огняново община Пазарджик 20-21 г. 109.38 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ , за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Звъничево, община Пазарджик 2020-2021 г. 110.71 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2020-2021 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Цар Асен, общ.Пазарджик 112.24 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2020-2021 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на гр. Пазарджик, общ.Пазарджик 119.71 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2020/2021 година 175.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183