27.02.2024


02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 304.40 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 175.30 KB
График за провеждане на комисии за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за стопанската 2023/2024 г. в землищата на територията на община Велинград 34.50 KB
Заповед за изменение на заповед РД-07-48/04.08.2023г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Велинград, община Велинград за стопанската 2023/2024 година 96.58 KB
Заповед за изменение на заповед РД-07-47/04.08.2023г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Драгиново, община Велинград за стопанската 2023/2024 година 96.08 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Велинград, община Велинград за стопанската 2023/2024 година 163.05 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Драгиново, община Велинград за стопанската 2023/2024 година 162.76 KB
ОБЯВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ВЕЛИНГРАД И ДРАГИНОВО ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА 72.60 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183