04.03.2024


Заповед за определяне на цени за имоти полски пътища с. Дюлево , община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година 235.13 KB
Заповед за определяне на цени за имоти полски пътища с. Смилец , община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година 227.29 KB
Заповед за определяне на цени за имоти полски пътища с. Свобода , община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година 223.07 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 27.09.2022г. 455.86 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 27.09.2022г. 339.82 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 27.09.2022г. 360.54 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 27.09.2022г. 483.61 KB
Съобщение за изготвени регистри и карти на масиви за ползване по чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Стрелча 98.50 KB
Обява за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 202/2023 г. на територията на община Стрелча 471.64 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Дюлево, община Стрелча за стопанската 2022/2023 година 159.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183