27.02.2024


Заповед № РД-06-267/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 268.00 KB
Заповед № РД-06-266/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 268.00 KB
Проект за разпределение на масиви за ползване по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ в землището на гр. Велинград за стопанската 2017/2018 година 24.00 KB
График на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, която ще ръководи сключването на споразумението за стопанската 2017/2018 година в землище Велинград, община Велинград 34.50 KB
Заповед за комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землище Велинград, община Велинград 49.50 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землище Велинград, община Велинград 24.50 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183