04.03.2024


Заповед РД_06_331/28.09.2018 г. споразумение Щърково 2019 2.36 MB
Заповед РД_06_330/28.09.2018 г. споразумение Памидово 2019 1.37 MB
Заповед РД_06_329/28.09.2018 г. споразумение Динката 2019 2.76 MB
Заповед РД_06_328/28.09.2018 г. споразумение Лесичово 2019 737.50 KB
Заповед РД_06_327/28.09.2018 г. споразумение Калугерово 2019 2.33 MB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2018/2019г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово 17.37 KB
Заповеди за комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на община Лесичово 240.67 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата на общините Септември, Белово и Лесичово за стопанската 2018/2019 38.00 KB


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183