27.02.2024


Заповед за определяне на цени за имоти полски пътища с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година 234.00 KB
Заповед за определяне на цени за имоти полски пътища с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година 245.56 KB
Заповед за определяне на цени за имоти полски пътища с. Свобода , община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година 234.73 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 433.64 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 608.71 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 306.65 KB
02.10.2023 г. Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик за стопанската 2023/2024 година. Публикувана на 02.10.2023 г. 659.18 KB
График за заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на Община Стрелча за стопанската 2023/2024 г. 34.00 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Свобода, община Стрелча за стопанската 2023/2024 година 162.71 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Смилец, община Стрелча за стопанската 2023/2024 година 162.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183