04.03.2024


Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на трайни насаждения в землището на с. Мокрище, община Пазарджик, за стопанската 2019 -2020 г 76.58 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Величково, общ. Пазарджик 409.97 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик 545.68 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Синитово, общ. Пазарджик 387.13 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Цар Асен, общ.Пазарджик 115.25 KB
Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с.Овчеполци, общ.Пазарджик 12.01 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с.Овчеполци, общ.Пазарджик 105.74 KB
Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с.Огняново, общ.Пазарджи 10.77 KB
Заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с.Огняново, общ.Пазарджик 105.70 KB
Приложение към заповед за определяне цена на имотите полски пътища за стопанската 2019-2020 г., попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Звъничево, общ.Пазарджик 11.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Pazardzhik 4400,
3, Ekzarh Yosif str.

PHONES:
tel. (034) 443 183